Hearthstone Wiki
Hearthstone Wiki

Zaspana smoczyca jest zwykłym stronnikiem neutralnym dodanym w rozszerzeniu Koboldy i Katakumby.