FANDOM


Val'kyria córa słońca jest zwykłym stronnikiem neutralnym dodanym w rozszerzeniu Rycerze Mroźnego Tronu.