Hearthstone Wiki
Hearthstone Wiki

Trogg ciemnożer jest zwykłym stronnikiem neutralnym dodanym w rozszerzeniu Koboldy i Katakumby.