Hearthstone Wiki
Hearthstone Wiki
Karta niewytwarzalna.png Tej karty nie możesz zdobyć!

Występuje ona prawdopodobnie jedynie w przygodzie, Karczemnej Bójce lub jest efektem działania innej karty.

Szlam jest efektem działania karty Żółciopłetwy brzegowiec.