FANDOM


Splugawiona fanatyczka jest zwykłym stronnikiem neutralnym dodanym w rozszerzeniu Rycerze Mroźnego Tronu.