FANDOM


Opancerzony szabrownik jest rzadkim stronnikiem Druida dodanym w rozszerzeniu Rycerze Mroźnego Tronu.