Hearthstone Wiki
Hearthstone Wiki

Lodowy wędrowiec jest rzadkim stronnikiem Maga dodanym w rozszerzeniu Rycerze Mroźnego Tronu.